Algemene info

Ouderraad (OR)

De Ouderraad is ook een belangrijk orgaan binnen de school. De Ouderraad bestaat uit een aantal teamleden en een aantal ouders. Het streven is dat de oudergeleding een afspiegeling is van hetgeen, dat leeft onder de ouder(s)/verzorger(s). Om dit te bereiken is de input van ouder(s)/verzorger(s) van belang.  

De Ouderraad houdt zich bezig met het organiseren en uitvoeren van de leuke activiteiten op school. Dankzij deze inzet  is het mogelijk om van de thema-afsluitingen, de excursies, de schoolreisjes, de avondvierdaagse, de musicals, de keuvelavond, het Sinterklaasfeest en het Kerstdiner onvergetelijke gebeurtenissen voor zowel kinderen als leerkrachten en ouders te maken.

Daarnaast verzorgt de Ouderraad ook de inning en het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage. Mede door deze ouderbijdrage en de inzet van een aantal enthousiaste ouders is het mogelijk om de extra activiteiten te organiseren en uit te voeren.  

Jaarlijks zijn er 7 vergaderingen. Ongeveer om de 6 weken komt de Ouderraad bij elkaar om binnen een gezellige en gemoedelijke sfeer input te leveren voor de te organiseren activiteiten en bespreken we wat er verder ter tafel komt. 

Jij kunt ook helpen bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Dit is te combineren met werk, want we doen het met zijn allen en mocht je een keer niet kunnen dan lukt het vast een andere keer wél.

Vind je het leuk om de Ouderraad te versterken?  Aarzel dan niet en neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@obsjulianaschool.nl. Of spreek een van de leden aan op het plein.

Oudergeleding:
Marijke Delver-Haulo - Voorzitter
Ruud Bais - Penningmeester
Nancy Brienesse - Secretaris
Michelle Weener
Anneke Roubos
Danitsja Rietdijk
Marjolijn Keetman
Natalie Spruit
Thalitha Rietdijk
Suzanne Soemers
Marloes van Noort
Marije Snip

Personeelsgeleding:
Roel de Vries
Danielle Sampimon
Shoshana Pijnenburg
Jolinda Vriezema

 

De vergaderdata van de OR van schooljaar 2018-2019 zijn als volgt:
4 september 2018     aanvang 20.00 uur
15 oktober 2018        aanvang 20.00 uur
27 november 2018    aanvang 20.00 uur
14 januari 2019         aanvang 20.00 uur
5 maart 2019             aanvang 20.00 uur
8 mei 2019                 aanvang 20.00 uur
20 juni 2019               aanvang 20.00 uur