Algemene info

Natuurwerkweek

Dit jaar gaat groep 8 op werkweek, 1 t/m 5 oktober 2019. Zij vertrekken maandag 1 oktober naar Texel. Tijdens deze week zullen zij zich verdiepen in alles wat met Texel te maken heeft. Zij doen onderzoek en bij de thema-afsluiting zullen zij het geleerde presenteren aan ouders en medeleerlingen.

Dit jaar is het de bedoeling dat voor de leerlingen van groep 7 betaald wordt voor de geplande natuurweek (schooljaar 2019-2020). U ontvangt hiervoor in januari 2019 een factuur voor het bedrag van € 140,--. Dit bedrag kan overgemaakt worden op IBAN NL64 RABO 0146 7226 55 t.n.v. obs Julianaschool o.v.v. de naam van uw kind en natuurwerkweek 2019.