Leerlingenraad

Ook leerlingen denken mee!

Met een vertegenwoordiger uit iedere bovenbouwklas denken we ook na over diverse zaken!

Wat is een leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. 

Wie zitten in de leerlingenraad ?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw. Uit elke klas wordt een leerling gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

Hoe werkt de leerlingenraad?

Eens in de zoveel tijd komt de leerlingenraad onder schooltijd bij elkaar. Van tevoren is er een agenda zodat zij na kunnen denken wat ze daar over te vertellen hebben en in de klas kunnen navragen wat hij/zij in de leerlingenraad moet gaan bespreken. Soms komt er uit de leerlingenraad een vraag/opdracht die de vertegenwoordigers weer doorspelen naar de klas. 

De leerlingenraad voor dit schooljaar moet nog gekozen worden.