Beleid

Het beleid van onze school

Het is belangrijk dat scholen niet ad hoc allerlei maatregelen nemen, maar beleid ontwikkelen betreffende het onderwijs aan leerlingen.

Via het menu hiernaast kunt u onder andere meer te weten komen over onze visie en ontwikkelingsgericht onderwijs.