Kwaliteit

Beloven wat je doet en doen wat je belooft

In een dynamiek van constante vernieuwing en verandering zorgen voor goed onderwijs.

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leerkracht. De leerkrachten bij ons op school worden elk jaar op verschillende manieren geschoold.

Vanuit de inspectiebezoeken, de enquêtes onder ouders en leerlingen, de analyses van toetsen en observaties wordt er jaarlijks een schoolontwikkelplan gemaakt. Hieruit volgt de teamscholing. Meestal wordt hieruit ook de scholingsbehoefte per bouw gehaald.

Vanuit de gesprekscyclus (doelstellinggesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken) worden persoonlijke ontwikkelplannen gemaakt door de leerkrachten. Hierin staat de individuele scholing van de leerkracht beschreven.

Iedere leerkracht bij ons op school doet mee!

De kwaliteit van het onderwijs wordt gecontroleerd door de inspectie en via de site van het ministerie gepubliceerd.